Nutshell - Expertiză tehnică pentru construcții :: Alte tipuri de expertize tehnice pentru clădiri 

Alte tipuri de expertize

Expertize tehnice pentru construcții

Există situații în care aveți nevoie de o expertiză tehnică fără a fi necesară evaluarea întregii clădiri și încadrarea în clase de risc seismic a acesteia, de exemplu (extras din codul C254-2017):
  • keyboard_arrow_right schimbarea configurației unui element de construcție, cu importanță secundară, cu păstrarea nivelului de solicitare transmis către elementele pe care acesta descarcă (plăci din beton armat dacă nu este afectată comportarea acestora de șaibă orizontală, rampe de scară);
  • keyboard_arrow_right remodelarea unei mansarde;
  • keyboard_arrow_right remodelarea structurală a ultimului etaj al clădirii;
  • keyboard_arrow_right schimbarea locală a configurației încărcărilor, fără a crește nivelul de solicitare/deformare de ansamblu la nivelul etajului și/sau local, în alte zone ale planșeului prin amplasarea pe planșeu a unui utilaj sau reconfigurarea unei zone de clădire cu micșorarea încărcării utile;
  • keyboard_arrow_right reabilitarea termică.

În astfel de situații, puteți să ne contactați pentru a vă face o ofertă.

Este important să verificați dacă vă încadrați în situațiile menționate în codul C254-2017. Acestea se referă în principiu la clădiri care nu sunt clasate ca monument istoric, au fost construite după anul 1992 sau au fost construite între anii 1981 și 1992 dar au cel mult 5 niveluri supraterane. Dacă nu vă încadrați în aceste situații, atunci este necesară evaluarea riscului seismic al clădirii.