Nutshell - Expertiză tehnică pentru construcții 

Engineering in a Nutshell

Soluții tehnice pentru siguranță în construcții

Expertize tehnice și servicii de consultanță
fingerprint

Cine suntem

Expertize tehnice pentru construcții

Nutshell este o firmă specializată pentru a oferi consultanță și expertize tehnice, în cel mai eficient mod atât din punct de vedere al etapelor proiectului cât și al costurilor implicate pentru beneficiari.

Coordonatorul echipei este dr. ing. Mircea Bârnaure, Expert Tehnic atestat de MDLPA / MDRAP (fostul MLPAT) pentru structuri din beton armat, zidărie, lemn și metal și Expert Tehnic atestat de MC pentru consolidare / restaurare structuri istorice. Avem experiență atât în ceea ce privește clădirile private (rezidențiale, birouri sau industriale), cât și clădirile publice sau cele de cult religios, inclusiv pentru clădiri monumente istorice.

Soluțiile tehnice pe care le propunem sunt adaptate fiecărui proiect, în funcție de cerințele specifice de cost, timp sau funcționalitate și avem experiență cu utilizarea celor mai moderne metode și materiale.

În cadrul Nutshell ne ocupăm exclusiv de Expertize Tehnice și Consultanță Tehnică referitoare la structuri de rezistență pentru clădiri, în special pentru cele situate în București și Ilfov.

Pentru alte servicii necesare în cadrul proiectului pe care vi-l propuneți (întocmire de relevee de arhitectură sau structură, proiecte de structură, studii geotehnice, teste distructive și nedistructive pe materiale, lucrări de monitorizare, etc.) putem să vă recomandăm firme specializate, dacă nu aveți deja parteneri pentru aceste lucrări.

play_for_work

Expertize tehnice pentru construcții

Servicii

Oferim soluții creative și eficiente, adaptate tuturor proiectelor ce ne sunt propuse.

Reconfigurare pereți nestructurali

În timpul utilizării unei construcții este posibil să doriți reconfigurarea spațiului în interiorul acesteia, prin modificarea pereților de compartimentare. Pentru a fi siguri că o astfel de modificare nu afectează siguranța structurală a imobilului, aveți nevoie de o expertiză tehnică.Neafectare clădiri învecinate

Fie că doriți să construiți o clădire nouă, fie că doriți să consolidați o clădire existentă sau să realizați lucrări de demolare, dacă în imediata vecinătate există alte clădiri, atunci aveți nevoie de o expertiză tehnică pentru a vă asigura că lucrările propuse nu vor afecta rezistența și stabilitatea acestora.Evaluare risc seismic clădire

Clădirile vechi, în special cele construite înainte de cutremurul din 1977, prezintă un risc semnificativ de avariere în cazul producerii unui seism major. Evaluarea riscului seismic pentru o clădire se face printr-o expertiză tehnică, de către un expert tehnic atestat MDRAP (fostul MLPAT).Consolidare clădire

Pentru diminuarea riscului de avariere al clădirilor în cazul producerii unui seism semnificativ pot fi realizate lucrări de consolidare. Aceste măsuri de intervenție sunt necesare în special în cazul clădirilor construite înainte de 1977. Lucrările de extindere ale unei clădiri intră tot în această categorie.Evaluare proiect clădire

Începând cu anul 2019, este posibil să fie efectuată o expertiză doar asupra proiectului de rezistență pentru o clădire. Expertiza va indica nivelul de siguranță la cutremur al unei clădiri construite conform acelui proiect și care nu a suferit avarii.Demolare clădire

În situația în care doriți demolarea totală a unei clădiri, expertiza tehnică vă va indica soluțiile adaptate situației (lucrări, tehnologii și procedee de intervenție), etapele şi operațiunile pe care trebuie să le efectuați astfel încât lucrările de demolare să poată fi realizate în siguranță, fără afectarea clădirilor învecinate.Alte tipuri de expertize

Există situații în care aveți nevoie de o expertiză tehnică fără a fi necesară evaluarea întregii clădiri și încadrarea în clase de risc seismic a acesteia, de exemplu (extras din codul C254-2017). Acestea se referă în principiu la clădiri care nu sunt clasate ca monument istoric, au fost construite după anul 1992 sau au fost construite între anii 1981 și 1992 dar au cel mult 5 niveluri supraterane.Nutshell

Consultanță tehnică pentru construcții

Există situații în care ceea ce vă doriți nu este neapărat o expertiză tehnică (în sensul legislației în construcții). Poate aveți nevoie doar de opinia unui specialist referitor la structura de rezistență a unui imobil.Contact rapid - Întreabă expertul!