Nutshell - Expertiză tehnică pentru construcții :: Consolidare clădire 

Consolidare clădire

Expertize tehnice pentru construcții

Pentru diminuarea riscului de avariere al clădirilor în cazul producerii unui seism semnificativ pot fi realizate lucrări de consolidare. Aceste măsuri de intervenție sunt necesare în special în cazul clădirilor construite înainte de 1977. De asemenea, este posibil să fie necesare lucrări de consolidare și în cazul în care doriți să faceți modificări în clădire, iar acestea afectează structura de rezistență. Lucrările de extindere ale unei clădiri intră tot în această categorie.

Stabilirea soluției de intervenție se face în urma întocmirii unei expertize tehnice, de către un expert tehnic atestat MDRAP (fostul MLPAT).

Suplimentar față de cazul evaluării riscului seismic, beneficiarul trebuie să pună la dispoziția expertului:
  • keyboard_arrow_right Certificatul de urbanism
  • keyboard_arrow_right Proiectul de arhitectură și structură pentru intervenții (în prima etapă este necesară propunerea de arhitectură, la nivel schematic, deoarece proiectul final trebuie întocmit în acord cu rezultatele expertizei și vizat de expert înainte de depunerea documentației pentru obținerea autorizației de construire)
  • keyboard_arrow_right Dacă există construcții învecinate, toate datele necesare care să permită stabilirea neafectării clădirilor învecinate în urma realizării lucrărilor de intervenție sau a măsurilor necesare pentru protejarea lor

Costul de bază pentru o astfel de expertiză este cel al unei expertize de evaluare a riscului seismic, la care se adaugă un cost suplimentar în funcție de numărul, tipul și starea clădirilor învecinate, de natura lucrărilor propuse etc.

Dacă doriți să aveți o primă opinie tehnică referitoare la siguranța imobilului, fără a face toate demersurile și cheltuielile necesare pentru întocmirea expertizei, puteți apela la serviciile de consultanță tehnică.