Nutshell - Expertiză tehnică pentru construcții :: Reconfigurare pereți nestructurali 

Reconfigurare pereți nestructurali

Expertize tehnice pentru construcții

În timpul utilizării unei construcții este posibil să doriți reconfigurarea spațiului în interiorul acesteia, prin modificarea pereților de compartimentare. De exemplu, prin desfacerea parapetului de la balcon pentru integrarea spațiului în zona de living-room sau prin demolarea pereților din BCA de la cămară pentru a obține o suprafață mai mare a bucătăriei. Pentru a fi siguri că o astfel de modificare nu afectează siguranța structurală a imobilului, aveți nevoie de o expertiză tehnică de structură, realizată de către un expert atestat MDRAP (fostul MLPAT). O altă situație uzuală este atunci când doriți să achiziționați un apartament și situația reală diferă față de planurile inițiale. În acest caz, banca poate solicita, ca etapă premergătoare acordării unui credit, întocmirea unei expertize tehnice care să certifice că modificările efectuate în trecut nu au afectat rezistența imobilului.

Situațiile în care este permisă desfacerea pereților nestructurali fără expertizarea întregului imobil din punct de vedere al riscului seismic, precum și conținutul cadru al unei expertize sunt prevăzute în codul C254-2017. Vă recomandăm să parcurgeți acest cod, înainte de a solicita o expertiză, pentru a vă face o idee proprie referitoare la posibilitatea recompartimentării. Când propunerea de modificare nu se încadrează în cazurile explicit menționate în C254, este necesară expertizarea tehnică a întregului imobil, cu încadrare în clase de risc seismic.

Ce presupune o astfel de expertiză:
  • keyboard_arrow_right Punerea la dispoziția expertului a planurilor imobilului cu marcarea explicită a propunerilor de modificare și, după caz, a altor documente legate de acesta (certificat de urbanism, etc.)
  • keyboard_arrow_right Efectuarea de către expert a unei vizite în imobil pentru a identifica sistemul structural al acestuia și rolul pereților care se dorește a fi reconfigurați (rol structural sau nu)
  • keyboard_arrow_right Întocmirea raportului de expertiză

Cât durează:
  • keyboard_arrow_right Din momentul punerii la dispoziție a documentelor și efectuarea vizitei în imobil, raportul este finalizat în termen de cel mult 2 zile lucrătoare

Cât costă:
  • keyboard_arrow_right În cazul apartamentelor situate în București, costul unei expertize este de 600 lei. Pentru apartamente situate în alte localități, costul se majorează în funcție de distanță. Plata serviciilor de expertiză se realizează integral în avans. Predarea expertizei se face personal în sectorul 1. Pentru alte zone, puteți opta pentru livrarea prin curier, urmând a suporta costurile suplimentare aferente și a vă asuma eventuale întârzieri din cauza firmei de curierat.
  • keyboard_arrow_right Dacă recompartimentarea nu se referă la un apartament, vă vom face o ofertă personalizată după ce ne trimiteți planurile cu situația existentă și propunerile de modificare.

Dacă recompartimentarea poate fi realizată fără a fi necesară evaluarea întregului imobil, raportul de expertiză tehnică va respecta conținutului cadru precizat în codul C254-2017. În celelalte situații, raportul de expertiză va prezenta situația existentă și concluzii privind necesitatea realizării unei expertize pentru întreg imobilul, conform codului P100-3. Ce presupune o astfel de expertiză este prezentat în secțiunea Evaluare risc seismic.