Nutshell - Expertiză tehnică pentru construcții :: Neafectare clădiri învecinate 

Neafectare clădiri învecinate

Expertize tehnice pentru construcții

Fie că doriți să construiți o clădire nouă, fie că doriți să consolidați o clădire existentă sau să realizați lucrări de demolare, dacă în imediata vecinătate există alte clădiri, atunci aveți nevoie de o expertiză tehnică pentru a vă asigura că lucrările propuse nu vor afecta rezistența și stabilitatea acestora.

Pentru a întocmi o astfel de expertiză, trebuie să ne puneți la dispoziție, în afară de certificatul de urbanism, proiectul pentru lucrările propuse precum și studiul geotehnic pentru amplasament. În funcție de natura și amploarea lucrărilor, pot fi necesare planurile clădirilor învecinate sau dezveliri ale fundațiilor acestora, dacă nu sunt disponibile planurile. În orice situație, trebuie efectuată o vizită pe amplasament, în timpul căreia să fie posibil accesul expertului nu doar la exteriorul, ci și în interiorul clădirilor învecinate pentru a analiza starea acestora și a face fotografii.

Costul unei astfel de expertize variază în mod semnificativ în funcție de numărul, tipul și starea clădirilor învecinate, de natura lucrărilor propuse etc. Costurile sunt strâns legate de timpul necesar elaborării expertizei. Prin urmare, ca să vă putem face o ofertă financiară cât mai bună, este util să ne puneți la dispoziție încă de la început informații cât mai detaliate despre lucrările pe care doriţi să le realizați, precum și să notificați din timp proprietarii clădirilor învecinate astfel încât expertul să poată, în timpul unei singure vizite, să analizeze starea tuturor acestor clădiri.

Dacă este prima dată când colaborăm, într-o primă etapă vom încheia un contract pentru servicii de consultanță în valoare de 400 lei, plătibili în avans, care acoperă costurile unei întâlniri pe amplasament (în București), studiul preliminar al documentației și emiterea unei oferte financiare care include și lista documentelor necesare pentru întocmirea expertizei. Dacă imobilul nu este în București, costul se majorează în funcție de distanță.